Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dūmu ekvakuācijas iekārtas ar filtriem piegāde

Izsludināšanas datums:
25.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dūmu ekvakuācijas iekārtas ar filtriem piegāde
Iesniegšanas termiņš:
01.09.2023
Kontaktpersonas:
Anastasija Aņisjko, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tel. Nr. +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 1. septembrim plkst.13:00, ar norādi: "Dūmu ekvakuācijas iekārtas ar filtriem piegāde".