Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
15.05.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
22.05.2024
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs Raimonds Dreimanis, tel. 67042236, e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv; līdz 2024. gada 22. maijam plkst.13:00 ar norādi: "Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana".