Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
16.02.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
21.02.2022
Kontaktpersonas:
I. Račko, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists, tālr. +371 67041076, e-pasts: iveta.racko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 21. februārim plkst.13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.