Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
19.03.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
25.03.2021
Kontaktpersonas:
A. Šorubalko, Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājs, tālr.: +371 67042199, e-pasts: arturs.sorubalko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 25. martam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma nodrošināšana"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.