Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dozimetriskā vada iegāde

Izsludināšanas datums:
05.09.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dozimetriskā vada iegāde
Iesniegšanas termiņš:
07.09.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” Medicīnas tehnoloģijas speciāliste Laura Kairiša, tālr. 67042912, e-pasts: Laura.Kairisa@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 7. septembrim plkst. 15:00, ar norādi: "Dozimetriskā vada iegāde".