Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dienesta viesnīcas telpu lietošana

Izsludināšanas datums:
12.08.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dienesta viesnīcas telpu lietošana
Iesniegšanas termiņš:
16.08.2022
Kontaktpersonas:
Personāla piesaistes un attīstības daļa Attīstības projektu vadītāja Sanija Kieksta, mob.:26495762, e-pasts: Sanija.kieksta@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 16.augustam, plkst.12:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi: “Dienesta viesnīcas telpu lietošana” 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.