Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dezinfekcijas konteineru iegāde

Izsludināšanas datums:
20.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Dezinfekcijas konteineru iegāde
Iesniegšanas termiņš:
27.10.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Beāte Banga, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tel. +371 25403628, e-pasts: beate.banga@aslimnica.lv; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 27.oktobrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Dezinfekcijas konteineru iegāde".