Vienotais pieraksts: +371 67000610

Defibrilatoru piegāde

Izsludināšanas datums:
22.05.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Defibrilatoru piegāde
Iesniegšanas termiņš:
29.05.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Anastasija Aņisjko, tel. Nr. +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv; līdz 2024. gada 29. maijam plkst.13:00 ar norādi: "Defibrilatoru piegāde".