Vienotais pieraksts: +371 67000610

Datu bāze antivielu nozīmēšanas izvēlei Patoloģijas centram. Datu bāzes abonements uz vienu gadu 24 patologiem”. To participate in price survey “Database for Antibody Prescribing Selection for Pathology center. Database subscriber for one year for 24 pathologists.

Izsludināšanas datums:
29.06.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Datu bāze antivielu nozīmēšanas izvēlei Patoloģijas centram. Datu bāzes abonements uz vienu gadu 24 patologiem”. To participate in price survey “Database for Antibody Prescribing Selection for Pathology center. Database subscriber for one year for 24 pathologists.
Iesniegšanas termiņš:
07.07.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” “Aslimnicas Mācību centra” vadītāja Daina Baidekalne , tālr. 6730 3110, e-pasts: Daina.Baidekalne@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 7. jūlijam plkst. 15:00 ar norādi: "Datu bāze antivielu nozīmēšanas izvēlei Patoloģijas centram. Datu bāzes abonements uz vienu gadu 24 patologiem" "To participate in price survey “Database for Antibody Prescribing Selection for Pathology center. Database subscriber for one year for 24 pathologists".