Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba zonas radiācijas monitorings

Izsludināšanas datums:
30.01.2017
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Darba zonas radiācijas monitorings
Iesniegšanas termiņš:
06.02.2017
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķe Marita Bukovska tālr. 67042674.