Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba vietas displeju iegāde

Izsludināšanas datums:
27.09.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Darba vietas displeju iegāde
Iesniegšanas termiņš:
03.10.2022
Kontaktpersonas:
Kontaktpersona – Eduards Aļševskis, tel. 28650139, eduards.alsevskis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst.13:00, ar norādi: "Darba vietas displeju iegāde".