Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba vietas displeju iegāde

Izsludināšanas datums:
17.10.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Darba vietas displeju iegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.10.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” IT un infrastruktūras daļas datu bāzes administrators Eduards Aļševskis, tel. 28650139, eduards.alsevskis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 24. oktobrim plkst.13:00 ar norādi: "Darba vietas displeju iegāde".