Vienotais pieraksts: +371 67000610

COVID-19 paraugu noņemšanas un transportēšas ierīces un piederumi

Izsludināšanas datums:
15.04.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
COVID-19 paraugu noņemšanas un transportēšas ierīces un piederumi
Iesniegšanas termiņš:
16.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Sergejs Ņikišins, tālr. 29949994, e-pasts - sergejs.nikisins@aslimnica.lv; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 16.aprīlim, plkst. 14:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "COVID-19 paraugu noņemšanas un transportēšas ierīces un piederumi". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. Preces piegādes termiņš - 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.