Vienotais pieraksts: +371 67000610

COVID-19 paraugu noņemšanas piederumi ātram molekulari bioloģiskam testam

Izsludināšanas datums:
24.04.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
COVID-19 paraugu noņemšanas piederumi ātram molekulari bioloģiskam testam
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Ģirts Šķenders, tālr. 29178408, e-pasts - girts.skenders@aslimnica.lv; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 29.aprīlim, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "COVID-19 paraugu noņemšanas piederumi ātram molekulari bioloģiskam testam". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 50% apjoma preču piegāde ir jāveic 2 (divu) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas.