Vienotais pieraksts: +371 67000610

Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” pilna servisa uzturēšanas pakalpojums

Izsludināšanas datums:
13.03.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” pilna servisa uzturēšanas pakalpojums
Iesniegšanas termiņš:
17.03.2023
Kontaktpersonas:
Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja, I. Rutkovska, tālr. 28279371.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 17. marta plkst. 13:00, ar norādi: "Cenu aptauja "Cilvēku audu un šūnu transplantācijas centra stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” pilna servisa uzturēšanas pakalpojums"".