Vienotais pieraksts: +371 67000610

Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpu re-validācija

Izsludināšanas datums:
18.08.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpu re-validācija
Iesniegšanas termiņš:
25.08.2021
Kontaktpersonas:
I. Račko, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists, tālr. +371 67041076, e-pasts: iveta.racko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 25. augustam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpu re-validācija”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpu re-validācija"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.