Vienotais pieraksts: +371 67000610

Centrifūgu funkciju pārbaudes veikšana

Izsludināšanas datums:
03.12.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Centrifūgu funkciju pārbaudes veikšana
Iesniegšanas termiņš:
17.12.2020
Kontaktpersonas:
Olga Kutjuna, Medicīnas ierīču daļas medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists tālr.: 371 67041066.
Komentāri:
Informācijai - piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 17. decembrim. Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 17.decembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Centrifūgu funkciju pārbaudes veikšana”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Centrifūgu funkciju pārbaudes veikšana"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.