Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Caurplūdes skapja iegāde”

Izsludināšanas datums:
27.09.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
“Caurplūdes skapja iegāde”
Iesniegšanas termiņš:
04.10.2021
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 67042552, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 4. oktobrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Caurplūdes skapja iegāde”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.