Vienotais pieraksts: +371 67000610

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai un pārbūvei

Izsludināšanas datums:
29.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai un pārbūvei
Iesniegšanas termiņš:
07.05.2021
Kontaktpersonas:
K.Miķelsone, Būvniecības daļas Būvniecības projektu vadītāja, tālr. 28334197, e-pasts: karina.mikelsone@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 7.maijam, plkst. 16:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai un pārbūvei”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.