Vienotais pieraksts: +371 67000610

Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai

Izsludināšanas datums:
24.11.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai
Iesniegšanas termiņš:
01.12.2020
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas vadītājs E.Pudzis, edgars.pudzis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 1. decembrim, plkst. 16:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.