Vienotais pieraksts: +371 67000610

Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Biķernieki” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai

Izsludināšanas datums:
03.08.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Biķernieki” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai
Iesniegšanas termiņš:
10.08.2022
Kontaktpersonas:
Kontaktpersona: Būvniecības daļas būvprocesu vadītāja I.Priedīte-Grūbe, inga.priedite-grube@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 10.augustam, plkst.16.00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi: "Būvuzraudzības pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Biķernieki” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.