Vienotais pieraksts: +371 67000610

Bronhoskopijas tubusu iegāde

Izsludināšanas datums:
13.06.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Bronhoskopijas tubusu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
20.06.2022
Kontaktpersonas:
Anastasija Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 20. jūnijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi ,,Bronhoskopijas tubusu iegāde" ; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.;