Vienotais pieraksts: +371 67000610

Banknošu valūtas detektoru piegāde

Izsludināšanas datums:
17.07.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Banknošu valūtas detektoru piegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.07.2020
Kontaktpersonas:
Tehniskās atbalsta nodaļas ‘’Gaiļezers’’ tehniskā vadītāja Valentīna Makuševa, tālr. 26863096.
Komentāri:
Informējam Jūs, ka Tehniskajā specifikācija tika veiktās izmaiņās: Valūtas detektors banknošu automātiskai pārbaudei, kas atbalsta dažādas valūtas (EUR, GBP), kā arī programmas atjaunināšanu un papildināšanu ar citām valūtām. Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 24. jūlijam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Banknošu valūtas detektoru piegāde".