Vienotais pieraksts: +371 67000610

Balss protēzes nomaiņas komplektu piegāde

Izsludināšanas datums:
25.07.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Balss protēzes nomaiņas komplektu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
01.08.2022
Kontaktpersonas:
Romāns Dzalbs, mobilais tālrunis 26164346, e-pasts: romans.dzalbs@aslimnica.lv, Elza Rāte, mobilais tālrunis 29396435, e-pasts: elza.rate@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 1.augustam pulksten 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi “Balss protēzes nomaiņas komplektu piegāde" ; 2)personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.