Vienotais pieraksts: +371 67000610

Bakteriālo filtru iegāde

Izsludināšanas datums:
08.06.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Bakteriālo filtru iegāde
Iesniegšanas termiņš:
13.06.2022
Kontaktpersonas:
Laura Kairiša, Medicīnas tehnoloģiju speciāliste, Tālr. +371 67042912, Laura.Kairisa@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi ,Bakteriālo filtru iegāde; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.;