Vienotais pieraksts: +371 67000610

Autotransporta GPS izsekošanas ierīču uzstādīšana, noma un apkalpošana

Izsludināšanas datums:
23.02.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Autotransporta GPS izsekošanas ierīču uzstādīšana, noma un apkalpošana
Iesniegšanas termiņš:
02.03.2023
Kontaktpersonas:
Loģistikas nodaļas vadītājs, R. Zalcmanis, tālr. 26450431.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 2. martam plkst.13:00, ar norādi: "Autotransporta GPS izsekošanas ierīču uzstādīšana, noma un apkalpošana".