Vienotais pieraksts: +371 67000610

Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
17.03.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
21.03.2022
Kontaktpersonas:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022.gada 21.martam plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.
Komentāri:
R. Ošenieks, Īpašuma nomas speciālists, Tālr. 67303105, Mob.t. 25425252, e-pasts Rauls.Osenieks@aslimnica.lv