Vienotais pieraksts: +371 67000610

Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana Juglas iela 20, Rīga, apkārtnē

Izsludināšanas datums:
05.10.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana Juglas iela 20, Rīga, apkārtnē
Iesniegšanas termiņš:
20.10.2023
Kontaktpersonas:
R. Ošenieks, Īpašuma nomas speciālists, tālr. 67303105, mob.t. 25425252, e-pasts Rauls.Osenieks@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 20. oktobrim plkst.13:00, ar norādi: "Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana Juglas iela 20, Rīga, apkārtnē".