Vienotais pieraksts: +371 67000610

Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
19.04.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
02.05.2023
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas" Īpašuma nomas speciālists Rauls Ošenieks, tālr. 67303105, 25425252, e-pasts: Rauls.Osenieks@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 2. maijam pulksten 15:00, ar norādi: "Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana".