Vienotais pieraksts: +371 67000610

Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
29.04.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
06.05.2022
Kontaktpersonas:
Rauls Ošenieks, Īpašuma nomas speciālists, tālr. 67303105, e-pasts Rauls.Osenieks@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 6. maijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Autostāvvietu pakalpojuma nodrošināšana”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab