Vienotais pieraksts: +371 67000610

Automātiskās iepakojamo materiālu papīra plastikāta maisiņu ražošanas ierīces iegāde

Izsludināšanas datums:
25.10.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Automātiskās iepakojamo materiālu papīra plastikāta maisiņu ražošanas ierīces iegāde
Iesniegšanas termiņš:
01.11.2022
Kontaktpersonas:
Anastasija Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Mobilais tālr.: +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 1.novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Automātiskās iepakojamo materiālu papīra plastikāta maisiņu ražošanas ierīces iegāde”.