Vienotais pieraksts: +371 67000610

Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums

Izsludināšanas datums:
09.03.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums
Iesniegšanas termiņš:
16.03.2021
Kontaktpersonas:
E. Suhocka, Atalgojuma plānošanas daļas vadītāja, tālr. +371 67042423, e-pasts: eva.jurjane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 16. martam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Augstākā līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.