Vienotais pieraksts: +371 67000610

Attīrītā ūdens uzkrāšanas rezervuārs

Izsludināšanas datums:
10.06.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Attīrītā ūdens uzkrāšanas rezervuārs
Iesniegšanas termiņš:
12.06.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Agnija Praškeļeviča, kontaktinformācija: Mob. tel. +371 26129712, e-pasts: agnija.praskelevica@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv; līdz 2024. gada 12. jūnijam plkst.13:00 ar norādi: "Attīrītā ūdens uzkrāšanas rezervuārs".