Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atšķaidīšanas komplekta iegāde

Izsludināšanas datums:
21.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atšķaidīšanas komplekta iegāde
Iesniegšanas termiņš:
26.04.2021
Kontaktpersonas:
I.Karja, Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” slēgta tipa aptiekas vadītāja, tālr.:27844199, e-pasts: ilona.karja@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 26. aprīlim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Atšķaidīšanas komplekta iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Atšķaidīšanas komplekta iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.