Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atkritumu tvertņu un soliņu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīce” stacionāru teritorijas labiekārtošanai

Izsludināšanas datums:
16.08.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atkritumu tvertņu un soliņu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīce” stacionāru teritorijas labiekārtošanai
Iesniegšanas termiņš:
23.08.2021
Kontaktpersonas:
V.Makuševa,Tehniskās atbalsta nodaļas ‘’Gaiļezers’’ tehniskā vadītāja, tālr. 26863096, e-pasts valentina.makuseva@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 23.augustam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Atkritumu tvertņu un soliņu iegāde SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīce" stacionāru teritorijas labiekārtošanai”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.