Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atkritumu tvertņu iegāde, stacionārā „Gaiļezers”

Izsludināšanas datums:
31.03.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atkritumu tvertņu iegāde, stacionārā „Gaiļezers”
Iesniegšanas termiņš:
07.04.2020
Kontaktpersonas:
Tehniskās atbalsta daļas saimniecības pārzine Laura Vagale 26144478.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 7. aprīlim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Atkritumu tvertņu iegāde, stacionārā „Gaiļezers”". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Atkritumu tvertņu iegāde, stacionārā „Gaiļezers”".