Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atalgojuma pētījums

Izsludināšanas datums:
02.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atalgojuma pētījums
Iesniegšanas termiņš:
09.09.2020
Kontaktpersonas:
Atalgojuma plānošanas nodaļas vadītāja Eva Suhocka, tālr. 67042423.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 9. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Atalgojuma pētījums".