Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atalgojuma pētījums

Izsludināšanas datums:
29.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atalgojuma pētījums
Iesniegšanas termiņš:
01.09.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Personāla atalgojuma un datu analītikas vadītāja Eva Suhocka, tālrunis: 67042423, e-pasts: eva.suhocka@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 1. septembrim plkst. 13:00 ar norādi: “Atalgojuma pētījums” .