Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atalgojuma pētījums

Izsludināšanas datums:
07.02.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Atalgojuma pētījums
Iesniegšanas termiņš:
15.02.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Atalgojuma plānošanas daļas vadītāja Eva Suhocka, tālr. 67042423, e-pasts: Eva.suhocka@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 14. februārim plkst. 17:00, ar norādi: "Atalgojuma pētījums".