Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārpakalpojuma laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāro un ambulatoro pacientu diagnostikai

Izsludināšanas datums:
15.01.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/174B
Iepirkuma priekšmets:
Ārpakalpojuma laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāro un ambulatoro pacientu diagnostikai
Iesniegšanas termiņš:
22.01.2021
Kontaktpersonas:
par tehnisko specifikāciju – Baiba Eglīte, Laboratorijas dienesta Laboratorijas stacionārā “Gaiļezers” vadītāja, tālr. 29132382 par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 22.janvārim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ārpakalpojuma laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāro un ambulatoro pacientu diagnostikai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Ārpakalpojuma laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāro un ambulatoro pacientu diagnostikai".