Vienotais pieraksts: +371 67000610

Aprīkojuma iegāde Bella Vista MPV iekārtai un Optiflow 850 augstas plūsmas skābekļa terapijas sistēmai

Izsludināšanas datums:
21.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Aprīkojuma iegāde Bella Vista MPV iekārtai un Optiflow 850 augstas plūsmas skābekļa terapijas sistēmai
Iesniegšanas termiņš:
22.04.2021
Kontaktpersonas:
A.Platā, Medicīnas fiziķe, tālr.: 67042674, e-pasts: Aelita.Plata@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 22.aprīlim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Aprīkojuma iegāde Bella Vista MPV iekārtai un Optiflow 850 augstas plūsmas skābekļa terapijas sistēmai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Aprīkojuma iegāde Bella Vista MPV iekārtai un Optiflow 850 augstas plūsmas skābekļa terapijas sistēmai"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.