Vienotais pieraksts: +371 67000610

Apmācības augstākā līmeņa (lielo struktūrvienību) vadītāju vadītprasmju pilnveidei

Izsludināšanas datums:
22.09.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Apmācības augstākā līmeņa (lielo struktūrvienību) vadītāju vadītprasmju pilnveidei
Iesniegšanas termiņš:
28.09.2023
Kontaktpersonas:
Inga Auziņa, personāla novērtēšanas un izaugsmes vadītāja vadītāja, e-pasts Inga.Auzina@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 28. septembrim plkst.16:30, ar norādi: "Apmācības augstākā līmeņa (lielo struktūrvienību) vadītāju vadītprasmju pilnveidei"