Vienotais pieraksts: +371 67000610

Apgaismes medicīnas ierīču iegāde

Izsludināšanas datums:
22.04.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Apgaismes medicīnas ierīču iegāde
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2022
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 29. aprīlim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Apgaismes medicīnas ierīču iegāde”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.