Vienotais pieraksts: +371 67000610

Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu

Izsludināšanas datums:
26.06.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu
Iesniegšanas termiņš:
01.07.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Eduards Broks, Juridiskās daļas vadītājs, tel. 67042545; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 1.jūlijam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu".