Vienotais pieraksts: +371 67000610

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi

Izsludināšanas datums:
21.12.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Apdrošināšanas brokera pakalpojumi
Iesniegšanas termiņš:
29.12.2023
Kontaktpersonas:
Kontaktpersona - Inga Auziņa, Personāla novērtēšanas un attīstības vadītāja, inga.auzina@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 29. decembrim plkst.10:00 ar norādi: "Apdrošināšanas brokera pakalpojumi"".