Vienotais pieraksts: +371 67000610

Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde invazīvās radioloģijas nodaļā

Izsludināšanas datums:
24.04.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde invazīvās radioloģijas nodaļā
Iesniegšanas termiņš:
30.04.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķis, Aelita Platā, tālr. 6704 2674.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 30. aprīlim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde invazīvās radioloģijas nodaļā". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde invazīvās radioloģijas nodaļā".