Vienotais pieraksts: +371 67000610

Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde Invazīvās kardioloģijas laboratorijai un dienas stacionāram

Izsludināšanas datums:
09.07.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde Invazīvās kardioloģijas laboratorijai un dienas stacionāram
Iesniegšanas termiņš:
16.07.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālr. 26078965.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt vai atsūtīt līdz 2020.gada 16. jūlijam, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar drošu elektronisko parakstu ar norādi " Aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu iegāde Invazīvās kardioloģijas laboratorijai un dienas stacionāram".