Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sildīšanas skapja iegāde

Izsludināšanas datums:
18.08.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Sildīšanas skapja iegāde
Iesniegšanas termiņš:
22.08.2022
Kontaktpersonas:
Laura Kairiša, Medicīnas tehnoloģiju speciāliste, Tālr. +371 67042912, Laura.Kairisa@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 22. augustam, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Sildīšanas skapja iegāde"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.