Vienotais pieraksts: +371 67000610

Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”

Izsludināšanas datums:
10.06.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/73K
Iepirkuma priekšmets:
Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
Iesniegšanas termiņš:
16.07.2020
Kontaktpersonas:
Par iekārtām – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 67041061, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par telpu pielāgošanu – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Būvniecības daļas būvprocesu vadītāja Inga Priedīte-Grūbe, tālr. 29444845, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste A. Jēkabsone - Lasenberga, tālr. 67042306, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2020. gada 16.jūLija plkst. 13:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e-konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.