Vienotais pieraksts: +371 67000610

Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojamo materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde

Izsludināšanas datums:
12.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojamo materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
15.09.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājs Artūrs Šorubalko, tālr. 67042199, e-pasts: arturs.sorubalko@aslimnīca.lv; • par Nolikumu: Iepirkumu daļas juriste Līga Cirpone tālr. 67042336, e-pasts: liga.cirpone@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācija par iepirkumu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43149. ------------- 12.08.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojamo materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/85K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 15. septembrim plkst.13:00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!